lek.wet. spec.chir. Izabela Piotrowska

lek.wet. spec.chir. Izabela Piotrowska

Lekarz weterynarii z dwudziestoletnim stażem.
Ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.

Specjalista chirurg (podyplomowe studia specjalizacyjne ukończone w 2004 roku, na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu).

Ukończony kurs COAPE – Study Dog C09 – Psychologiczne podstawy zachowania się psów.