ZNAKOWANIE ORAZ PASZPORTY

Zakres usług:
• implantacja mikrochipów typu MINI, spełniających wymagania (ISO 11784), wprowadzenie danych opiekuna i zwierzęcia do bazy Safe-Animal
• możliwość odczytu numeru mikrochipu czytnikiem spełniającym wymagania (ISO 11785)
• wystawianie paszportów