RODO

Z uwagi na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) Przychodnia dla zwierząt SFORA dostosowała procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad.

 

Klauzula informacyjna dla Klientów Naszej Przychodni.

 

 Informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Przychodnia dla zwierząt SFORA Izabela Piotrowska z siedzibą przy ul. Króla Bolesława Chrobrego 12, w Łodzi (91-464), tel.: (42) 640 61 66.
  1. Celem zbierania danych jest prowadzenie bazy pacjentów oraz ich opiekunów prawnych, gromadzenie historii choroby oraz zastosowanych procedur diagnostycznych, zabiegowych, leczniczych i identyfikacyjnych – w sumie celem jest zapewnienie korzystania z bazy danych Przychodni i zarządzania leczeniem i świadczenia usług medycznych.
  1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do stosowania odpowiedniej profilaktyki, oznakowania zwierzęcia oraz świadczenia i zarządzania usługami medycznymi zgodnie z etyką i sztuką oraz możliwości wykonania badań diagnostycznych oraz przekazywania ich wyników opiekunowi.
  1. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy kontakt z opiekunem, jak i wykonanie procedur profilaktycznych oraz prowadzenie leczenia pacjenta, czy udostępnienia otrzymanych wyników badań czy informacji o odnalezieniu zagubionego zwierzęcia.
  1. Dane podane przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  1. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
  1. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  1. Ponadto informujemy, że na terenie Przychodni zainstalowane są czynne kamery monitoringu w celu m.in. prewencji przed kradzieżami. Otrzymane nagrania są zabezpieczone hasłem, nie są udostępniane do wglądu osobom trzecim (z wyjątkiem osób upoważnionych z mocy prawa).
  1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 100 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Dane z monitoringu są przechowywane przez okres około 7-10 dni, po czym automatycznie są kasowane z systemu.